8 Ağustos 2010 Pazar

Anayasa Referandumunda Oylanacak Maddeler

12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan Anayasa  Referandumunda oylanacak maddeler….

MADDE 1: Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmektedir. Anayasa’nın 10. maddesine, “Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” ibaresi eklenmektedir.

MADDE 2: Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacaktır. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilecektir.

MADDE 3: Anayasa’nın ‘Seyahat Hürriyeti’ başlıklı 23. maddesine, “Vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hâkim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilecek.” ifadesi eklenmektedir.

MADDE 4: Çocukların korunmasına yönelik yeni düzenleme getirilmektedir. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alacaktır.

MADDE 5: Bir kişinin aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yol açılmaktadır.

MADDE 6: Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmaktadır.

MADDE 7: Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendikanın sorumlu tutulmasını öngören düzenleme kaldırılmaktadır. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, iş yavaşlatma ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.

MADDE 8: Kamu denetçiliği (ombudsman) kurumu oluşturulmaktadır.

MADDE 9: parti kapatmaya bağlı Milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılmaktadır.

MADDE 10: TBMM Başkanlık Divanı 2. devre dönemin sonuna kadar görev yapacaktır.

MADDE 11: Yüksek Askerî Şûra’nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmaktadır.

MADDE 12: Anayasa’nın 128. maddesine memurlara tanınacak olan ‘toplu sözleşme hakkı’ yansıtılmaktadır.

MADDE 13: Memurlara yönelik uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılmaktadır.

MADDE 14: Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’nca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılacaktır.

MADDE 15: Askerî yargının görev alanı yeniden belirlenmektedir. Buna göre, askerî mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askerî mahkemelerde yargılanamayacaktır.

MADDE 16: Anayasa Mahkemesi’nin yapısı yeniden düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi 17 asıl üyeden oluşacak, 3 üyesini Meclis seçecektir.

MADDE 17: Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresine limit getirilmektedir. Üyeler, 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecektir.

MADDE 18: Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru hakkı tanınmaktadır. Meclis başkanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ile jandarma genel komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacaktır.

MADDE 19: Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul halinde çalışacaktır.

MADDE 20: Askerî Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hâkimlik teminatı esasları dikkate alınacaktır.

MADDE 21: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hâkimlik teminatı getirilmektedir.

MADDE 22: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı değiştirilmektedir. Bu kapsamda, halen 7 olan HSYK’nun üye sayısı 22′ye yükselecek, başkanı adalet bakanı olmaya devam edecektir.

MADDE 23: ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’ Anayasa kapsamına alınmaktadır

MADDE 24: 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılmaktadır. Anayasa’nın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi’nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 25: Geçici maddelerden oluşan çerçeve madde, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yapısıyla ilgili geçici düzenlemeleri içermektedir.

MADDE 26: Paket, tümüyle oylanacaktır.(alıntıdır)
Share:

3 yorum:

derin dedi ki...

yetmez ama ben evet diyorum...
özellikle madde 24 için katlamalı evet diyorum...
evet!

Adsız dedi ki...

selamun aleykum.iyi pazarlar.

kesinlikle EVET.artik herkes uyansin,koyun gibi gudulen falanca filanca partinin mensuplari gercekleri gorsun ve evet desin.sadece 12 eyluldeki darbenin degil,ulkemizde yapilan butun darbelerin mimarlari yargilansin.halka hesap versinler.insALLAH bu referandumda ozellikle muhalefet partilerine halkimiz tokat gibi bir evet cevabi vereceklerdir.ben oyle umuyorum.turkiyede olma imkanim olsaydi mutlaka evet derdim.

hukumetimizin bu calismasinida kutluyorum.

SİHİRLİSEPET dedi ki...

özellikle 1. madde bizler için çok önemli.dezavantajlı grupların anayasada yer alması çok güzel bir gelişme.sadece dezavantajlı gruplar için değil ülkenin selameti için EVET...