9 Nisan 2010 Cuma

Herkes Adını Bulsun :)

 Hepsini okumasanız da sadece kendi isminizin yanındaki AYETleri okumanız yeterlidir (yazıyı tıkla kısmını da unutmayın emi )...Okuyanlardan Allah razı olsun...Her ne kadar tanışmıyor olsak da bu bir birlerimizi Allah için sevmemize engel değil...Sevgi ve huzurla kalın...
   ''Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah!...Ey rahmeti bütün varlıkları kuşatan ve bu dünyada iyi kötü ,dost düşman ayırt etmeden herkese rızkını yetiştiren Rahman! İsm-i Azam'ın ,Kur'an'ın ve Resul-ü Ekrem hürmetine günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla tüm sıkıntılarımızı gider...Amin!''
''Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.''(Nisa 1).....Yazıyı tıkla

''Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.'' (Hucurât Suresi-6).....Yazıyı tıkla

''Müminler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.'' (Hucurat Suresi-15)....Yazıyı tıkla

''Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalblerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.''(Al-i İmrab 8) ...Yazıyı Tıkla


ÖZÜR DİLERİM NESLİHAN
''Bizi doğru yola ilet;
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna
Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil'' (Fatiha 5-7)..Yazıyı tıkla

''De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, Resûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.''(Tevbe 24)...Yazıyı tıkla


''Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.''(mÜ'min 2,3)....Yazıyı tıkla

''Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım''(Ahkaf 15)...Yazıyı tıkla
''Ey iman edenler, hiçbir alış-verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler... Onlar zulmedenlerdir.''(Bakara 254)...Yazıyı tıkla

''Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.''(Fetih 29)...Yazıyı tıkla

''Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.''
(Muhammed Suresi 7)...Yazıyı tıkla
''Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir'' (Necm 32)...Yazıyı tıkla

''Tûr’a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab’a, Beyt-i Ma’mûr’a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.''(Tur 1-8)...Yazıyı tıkla

''Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et.''(Tur 48-49)...Yazıyı tıkla
 ''Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.''(Haşr 18).. Yazıyı tıkla

MİT 
''O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.''(Mülk Suresi 2).. Yazıyı tıkla

''(Rasûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!''(Mülk 23)... Yazıyı Tıkla

''(Rasûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.''(Kalem 10-14).....Yazıyı tıkla

''Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?''(Saf Suresi 2)..Yazıyı tıkla

''Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir''.(Teğabun 14)...Yazıyı tıkla

''Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır''(Asr Suresi 1-3)...Yazıyı tıkla

''De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!''(Felak 1-5)..Yazıyı Tıkla
''De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!''(Nas 1-6)..Yazıya tıkla
''Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp, (rengârenk) süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz (âfetimiz) gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.''(Yunus 24)..Yazıyı Tıkla

İSMİ LAZIM DEĞİL:)
''Allah’ın size olan nimetini, Duyduk ve kabul ettik dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı (O’na verdiğiniz) sözü hatırlayın ve Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, kalblerin içindekini bilmektedir.''(Maide Suresi 7)..Yazıyı Tıkla

''Allah, iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir; onlara bağışlama ve büyük mükâfat vardır.''(Maide 9)...Yazıyı Tıkla

''Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.''(Tevbe 23)...Yazıyı tıkla
Not:İzlediğim herkesi yazamadım hakkınızı helal edin...


SUFİ
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir.(Bakara 110)...yazıyı tıkla

Share:

40 yorum:

Adsız dedi ki...

Benim adım yok :(

üryan dedi ki...

Bu uzun zamandır döktüğüm en ferah göz yaşıydı..

müjde gibi..

ne desin şimdi bu kadın sana..
allah razı olsunu duy.. gerisi bende SAKLI kalsın..

Adsız dedi ki...

Canımmne kadar güzel yazmışsın.Hakkım helal olsun.Allah senden de razı olsun.sevgilerimlee.

pabuç dedi ki...

@NESLİHAN,
bi daha bak :)

@kamikaze,
Allah senden de razı olsun inşaAllah...

@üryan,
ben de seni hep ağlatıyorum kızmaya başladım kendime:) Gönlündeki güzellikler yolunu aydınlatsın varol :)

üryan dedi ki...

Ağlamak kalbi yumuşatır pabuç..
biz de belki ağlayarak kendimize rahmet oluyoruzdur, kendimizi aklıyoruzdur kim bilir..

sen beni daha sık ağlatmalısın bence.. İyi bir yağmur gerek bana..

Adsız dedi ki...

Fatiha Süresi. Her zaman her yer de okunan bir süre. İlaç gibidir. Ya sen benim içimi okuyorsun.
Oruç'u çok severim. Oruç tutuğumda böbreklerimde raharsızladığım için genelikle yatarım.

Çok teşekkür ederim.

Biz bazen arkadaşlara oturur dua ederiz. Arkadaşın bir kitabı var O güzel kitapdan bizler için kendi seçer okur. Genellikle o da biliyor. Hangi dua'ya ihtiyacımız olduğunu.

Amin..

Helal olsun hakkım. Sen de hakkını helal et bize.

pabuç dedi ki...

@üryan,
hani sanalda genelde karşı cinsler birbirini merak eder ya ben de tam tersi ben seni çok merak etmeye başladım:) Ağlamak merhamettendir derler..güzeldir aslında Özellikle O'nun için ağlıorsak ve aşkla ağlıyorsak...

pabuç dedi ki...

@Neslihan ,
çok hoş biz de arkadaşlarla yapardık bunu:) Her güne bir dua kitabından öylesine açar okurduk...Kur'an Mealinde de yaparım çok canım sıkkınken açar bi sayfa okurum güzel oluyo...

Profösör dedi ki...

Güzel bir düşünce.. Hayatı "hub" ve "cehd" kelimesiyle anlamlandırabilmek varlığımızın sırrını çözebilmemize izin çıkar.

Öztürk dedi ki...

Amin! Çok orjinal bir şey olmuş. Bloglarda karşılaştığım çok iyi düşünülmüş yazılardan biri. Allah sevginizi daim etsin, herbirinizin.

pabuç dedi ki...

@PRofösör,
kullandığınız kelimelerin anlamlarını biraz araştırdım (bilmediiğim için) sanırım sukun vakar diğeri de musadele anlamları taşıyo...Bu ikisi doğrultusunda hayatı sürdürmek ..zor iş ..Allah yardımcımız olsun...

pabuç dedi ki...

@Öztürk ,
teşekkürler..Ecmain...Rabbim ,kalbinde KeNDi (c.c) Sevgisini taşıyan hiç kimseye karşı içimizde kin bırakmasın...

gereksiz adam dedi ki...

dua tam benlik olmuş fakat ben gülü çok sevdim.

..ben gülleri çok severim, hatta bi gül bahçem dahi vardı vakti zamanında. artık onlara bile vakit ayırmıyorum. boş boş yaşıyorum..

neyse...

çok teşekkürler...

pabuç dedi ki...

@gereksiz adam,
boş boş yaşıyorsun ???? inanmıyorum...üzgünüm..ama böyle bir söze inanmıyorum...dünyaya gelmişsen ne gereksizsindir ne de boş yaşıyorsundur o anlamda dedim..

Blog yazılarını takip ettiğim kişileri yazdım sen de onlardan birisin...Hayır ve huzurla kal..

name-i nur dedi ki...

Nasıl sessiz kalayım şimdi ben:)

Kalbi Güzel İnsan,nasıl desem inan yüreğimden vurdun beni....
Rabbim kalbinden geçen her güzel düşüncen için sana kat be katını versin inşaAllah...Allah razı olsun...nasıl mutlu oldum bilemezsin:)...

Yüreğine dert değmesin hiç..
Kalbi teşekkürlerimle..
En Güzele Emanetsin...

Ness dedi ki...

Etkileyici olmuş. Son günlerde yakın bir arkadaşımla sık sık bahsettiğimiz bir konuydu tesadüfen. Gerçi tesadüflerin de bir nedeni vardır değil mi.. Dua ve tövbelerimizi kabul olunanlardan eylesin Rabbim. Sağol pabucum.

bahar gelsin-HANDAN GÜLER dedi ki...

bunları tefeeül olarak mı yazdın pabuçum çok teşeküür ederim sen acayip orjinal bir kızsın:)) çok iyi fikirmiş bu

sekeral dedi ki...

gece gece sevindirdin beni be pabuç !! Allah razı olsun..

burcu dedi ki...

helal olsun papucumm sen de helal et hakkını..

papucumm tekrar tekrar okudum...her okuduğum yazının sonunda huzurla ayrılıyorum..şükrediyorum böyle güzel bi insanla karşılaştığım için..
Allah senden razı olsun can'ım böyle güzel yazılarla bize huzur veriyorsun...

muhaber dedi ki...

Klasikleşmiş bu tür listelerinde beni hiç unutmuyorusun. Unutulmamak güzel. Teşekkür ederim.

Ayete gelince, tefsirine bakmak istiyorum :) Hem de şöyle 3-5 tefsirden aşağısı kurtarmaz gibime geliyor.

đerkenαя dedi ki...

Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve beraketûhû..

Allah razı olsun güzel kardeşim. Ecmain bütün dualara, ayetlere..

Ne güzel hazırlamışsın, büyük emek hepsini okudum, bu güzelliklere bizleride katman çok güzel. Bende seni Allah rızası için seviyorum :)

Allaha emanet ol.

Sıhhat ve selamette kal inşaAllah..

mit dedi ki...

Teşekkür ederim pabuç, Allah razı olsun. Şimdiye dek okuduğum en değişik ve en anlamlı yazıydı bu. Beni de unutmadığın için teşekkürler. Sağlıcakla kal...

Adsız dedi ki...

selamun aleykum papuc:)arada dil cikarip kacsamda,bugunlerdeki tembellikten(yogunluktan degil)yazamadim:))oyle tembeldimki yeni tarifler bilem yapmadim.ama ayaga kalkma zamani geldi gayri:))

kimmis bu sewimsiz bilgin,taniyormuyum?yoksa yeni blog mu actin:))

bu arada bana denk gelen ayette cok guzeldi.zaten butun ayetler guzel:)hic birine guzel veya cirkin deme gibi bir hakkim yok,hamd olsun:))\

bak bugun facebookdaki hesabini kapatmani tavsiye ederim.biz bir avuc musluman birlestik kararlastirdik.gerci ben dunden kapattim:)sende destek ol.gerci boyle yerlerde basi cekecegini dusunuyorum:))

rahmana emanetsin.hayirli sabahlar:)zaarki sonra gelir gene kapini calarim:))

Derviş dedi ki...

Sevgili pabuç yazı ve resim için teşekkürler. Seçtiğin yazı ve resim bana tam uymuş.
" Dördüncü Kural:
Kâinattaki her zerrede Allah’ın sıfatlarını bulabilirsin, çünkü O camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir. Allah’ı görüp yaşayan olmadığı gibi, O’nu görüp ölen de yoktur. Kim O’nu bulursa, sonsuza dek O’nda kalır."

ELİF..den dedi ki...

Elifi koymamışsın,kırıldım bak...

Çok güzel olmuş,bu vesile ile bilmediklerimizi de öğreniyoruz...

absalom dedi ki...

vay vay vay...
sıkı çalışma pabuç.
değişik olmuş :))

ayetleri insanlara özel mi yoksa gelişi güzel mi seçtin.
mesaj alalım mı hani?
o bakımdan.

:))

Yol ve Yolcu dedi ki...

Aşkolsun,
Bende gidip Çarşamba pazarından bir çift pabuç almaz mıyım :)
Şaka şaka...
Bu ayetler ve Kur'an'ın tamamı şimdi ve bize nazil oluyormuş gibi okumamız lazım. Bu okumamıza vesile olan dostlarımıza selam olsun.
Aşkınız daim olsun...
Vesselam

pabuç dedi ki...

AYETLERİ BİLİNÇLİ SEÇMEDİM ..sONUÇTA HER AYET HER İNSANA YENİ İNMİŞ GİBİ OKUNMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM...BİRER MESAJ AMAÇLI DEĞİL BU YAZIM..SADECE BURDA MADEM VAKTİMİZİ GEÇİRİYORUZ HEP BERABER ALLAH KELAMI DA OKUYALIM DİYE DÜŞÜNDÜM...

@NAME-İ NUR,
bak işte buna çok mutlu oldum ,hem biz istememiştik ki senin sessiz kalmadı oh oldu bak adını andık seni de konuşturduk..Hem bi kere yüreği güzel olan sizlersiniz ki Allah da sizlerle beni karşılaştırdı..Sizlerinde yürekleri dert görmesinn inş.O'nun sevgisi kalplerimizden hiç çıkmasın ...

@NESS,
ben tesadüflere inanmam..Tesadüf sanki bana karışıklık adaletsizlik gibi gelir...Herşeyde bi hayır varsa bu durumda tesadüfe yer yoktur diye düşünüyorum...Sizlerde sağolun..okuduğunuz için Allah razı olsun..

@bahar gelsin-HANDAN GÜLER ,
Allah için paylaşım işte..Hep beraber okuduk faydalandık inşaallah...

@SEKEREL,
senden de Allah razı olsun Gezgin ;)

@BURCU,
curcum canım benim sağol, kişi kalbiyle görür senin de kalbin güzel olduğunu için güzel görüyorsun..Allah senden de razı olsun tüm dularını en güzel şekilde karşına çıkarsın inşaallah..

pabuç dedi ki...

@MUHABER,
yazılarınızı okuyorum neden unutayım ki..Yorum bırakamasam da ...
Hadi bakalım o zaman kolay gelsin size tevsirlere bakma konusunda :)

@DERKENAR,
wealeykumselam güzel yürek..Senden de Allah razı olsun..Sağolasın evet biraz uğraştım ama çok da mutlu oldum sonuçta AYET ...Okumak kadar paylaşmak da çok güzel..Allaha emanetsin....

@MİT;
senden de Allah razı olsun güzel insna..Ne demek ''beni de unutmadığın için..'' ben ne dedim dün sana aaaaa ne çabuk unuttun :) Unutmayacağım blogların başlarındasın ee ne de olsa HEPPİİİMİZZ KAARDEŞİİZZZ ;)

@ANLAYAMAZSIN;
yoksa o sen misin.??? şaka mı yapıyonnn !!!!!!!
face book kullanmıyom kii ama kapatayım bi ara tammm..yine bekleriz kardeş :)

@DERVİŞ;
okumanıza sevindim..O'nu bulursa O'nda kalır keşkee...

@ELİF...den,
kusura bakma hakkını helal et inş.

@ABSALOM,
sen ayeti ve hadisi okudun mu ondan haber ver..Değişik felan beni ilgilendirmiyo ;) Hem mesaj kaygım yokki ayetleri seçtim ve kişilere bakmadan kopledim :)Benim mesaj kaygım yoktu ama sen ayetten bi ders çıkarabilirsin güzel insan :)

@YOL ve YOLCU,
Dikkat edin de pazardan aldığınız Pabuçların elleri ve dili olmasın :))
İsminizi anmamışım hakkınızı helal edin inş.

Amin..

Quaresma7 dedi ki...

Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim bi' sure denk gelmiş bana, genel manada yemin ile başlayan sureler beni çok çok çok fazla etkiliyor, daha bi' dikkat kesilmemi sağlıyor. Çok da güzel düşünmüşsün, ben diyorum ya Hıncal Uluç'a benzetiyorum seni diye. :) Haklıyım. ;)

Sonra şunu da söyleyeyim, konuya göz attığımda umarım Asr Suresi'dir demiştim. Yanlış görmediysem 'Curcum'a gelmiş, kıskandım doğrusu. :)

Son olarak da küçük bi' sıkıntı gözüme çarptı mealde onu ileteyim..

"Vel bahril mescûri."

6. ayettir bu. Mescûri 'dolu olan, hapsedilmiş' manasındadır ama burada bu manayı vermek çok olası değil. 'Kaynatılmış' yada 'kızdırılıp kaynatılmış' denize manası uygundur. Yanlış hatırlamıyorsam Elmalı'da da bu mana verilmiştir, ki uygun olan da budur. Orada küçük bi' düzeltme yapılabilir..

Tekrar teşekkür ederim. Unutulmasın; "Allah'ın azabı mutlaka vuku bulacaktır." [Tur, 7]
;)

Rabbimizden yine Rabbimize sığınırız.

Vesselam.

pabuç dedi ki...

@Quaresma7 ,
Hıncal Uluç mu ağlamak istiyorum Allahım ,kimlere benzetiliyorum ;)

Yorum için teşekkürler..Bilgilendirme için de...Saygılar..

Adsız dedi ki...

selamun aleykum papuc:))

kimden bahsettigini bilmiyorum ama bloguma yolladigin yazi eger blog ismi veya sahissa benimle ilgi ve alakasi yok.benim iki tenecik blog var.ucuncusu lazim degil:))selametle

SİHİRLİSEPET dedi ki...

sevgili papuç Allah razı olsun...çok güzel olmuş...çok duygulandım.beni de unutmadığın için çok teşekkürler...sevgiler...

pabuç dedi ki...

@SİHİRLİSEPET,
Senden de Allah razı olsun :) SEvgi saygı benden de size inş...varolun..

zühre dedi ki...

allahım sana bu dünyada ve ahırette sıkıntı vermesin sağlık sihatli bir hayat versibki devamlı yazabilesin seni doğuran anne ne kadar dua etse azdır gönlüne aklına fıkrıne ve ailene dualarım daim olsun allah razı olsun senden ve senin gibi evlatlardan sağlıkla kal allaha emanet ol her sayfanı okuyorum .sağol yavrum.

sufi dedi ki...

"Ay aynı ben" dedim inan ki, teşekkürler ve sevgilerimle.

pabuç dedi ki...

@zühre,
Allah seni başımızdan eksik etmesin :)

pabuç dedi ki...

@sufi,
ekledim bak inş mutlu olmana vesile olur..Sevgilerle :)

Antipatik Yazar dedi ki...

Ayetlere yer verdiğin bu yazın favorim ;)

pabuç dedi ki...

SEvindim :)